BEMÆRK !!!

Er din arbejdsplads allerede bruger af sui, så vær opmærksom på at du skal tilgå siden med
http:///[tilbuddets navn].sui.dk

Skip Navigation Links.


Velkommen til Social Udviklings Index
Vi evaluerer for at blive klogere på, hvad der virker. Samtidig har vi brug for at kunne dokumentere, om effekten af en given indsats står i rimelig forhold til de ressourcer, som investeres.

Det Sociale Udviklings Indeks (SUI.dk), er en dynamisk platform, som sikrer ét samlet sted, hvor viden og analyser af udviklingen i menneskers psykosociale udvikling synliggøres på en enkel, visuel og brugervenlig måde.
 

Kvalitet kommer ikke af sig selv -
"Sui.dk er et evalueringsredskab, der giver mulighed for at se på effekten af socialpædagogisk arbejde. Sui.dk giver brugerne mulighed for at blive klogere på virkningen af deres indsats, og samtidig leverer SUi.dk dokumentation for effekten af deres arbejde..."
- Michael Hansen, Den Sociale Udviklingsfond
© Complit A/S 2011